Aktualności

Konkurs Ofert Wkład Własny

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stawiguda do projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Stawiguda

Konkurs Ofert Kultura fizyczna

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia wykonania zadań publicznych Gminy Stawiguda w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Konkurs Ofert NGO

Wójt Gminy Stawiugda ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stawiguda na 2023 rok 

Stypendium Wójta Gminy Stawiguda

Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele i trenerzy!
Już można składać wnioski o stypendia Wójta Gminy Stawiguda za I semestr roku szkolnego.

 1 2 3 >  Ostatnia ›