UWAGA AZBEST!

środa, 8 marzec 2017
Wójt Gminy Stawiguda informuje, że od 2011 r. realizuje przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiguda.

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie roku 2017 będzie ostatnim etapem realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych. Dlatego też mając na uwadze skalę problemu, jaki stanowią wyroby azbestowe znajdujące się na terenie Gminy Stawiguda przypominamy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Osoby chcące skorzystać z dofinansowania powinny złożyć w Urzędzie Gminy Stawiguda, w terminie do 17 marca 2017 r. stosowny wniosek wraz z załącznikami. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Wniosek można otrzymać w Urzędzie Gminy Stawiguda pokój nr 12 lub pobrać w wersji elektronicznej poniżej:

Osoby do kontaktu: Jerzy Raczyk tel. 89 512-69-31 Monika Jabłońska tel. 89 512-69-30