Szkolenie

czwartek, 2 marzec 2017

Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" prowadzący Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie pt. „Wypełnianie wniosku o dofinansowanie do samorządu". Szkolenie przeprowadzi Monika Falej  - dyrektorka Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, certyfikowana trenerka STOP I stopnia

Program szkolenia:

1.       Zasady ubiegania się o dofinansowanie
2.       Wypełnianie wniosku zgodnie z metodologią tworzenia projektów
3.       Najczęściej popełniane błędy

Szkolenie jest nieodpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gminy Olsztyn, które zamierzają przystąpić do konkursów.

Termin:

07 marca 2017 r. (wtorek) godz. 16.00 - 19.10
Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu formularzem zgłoszeniowym znajdującym się na stronie: http://www.ocop.olsztyn.pl/index.php?group=ocop&page=szkolenia&grupa=1&id=222   lub pod nr tel. 503 680 500.

 Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie przekazane telefoniczne lub przesłane e-mailem na podany w formularzu adres, co najmniej 2 dni przed szkoleniem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

Informacje na temat szkolenia:

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn tel.   503 680 500