Zabezpieczenie przed powodzią

wtorek, 7 marzec 2017

Z inicjatywy Wójta Gminy w dniu 07.03.2017 r. w ZMiUW Rejonowy Oddział w Olsztynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami generalnego wykonawcy budowy obwodnicy Olsztyna firmą Budimex w sprawie odmulenia  odcinka rzeki Łyny w km 240+100 do 241+750 (od miejsca robót do mostu przy rondzie w Bartągu).

Podczas spotkania ustalono:

  1. Przyczyną nadmiernego zamulenia koryta rzeki na przedmiotowym odcinku było wydobywanie gruntu organicznego, blokującego przepływ wody w miejscu budowy mostu przez rzekę Łynę.
  2. RO ZMiUW wystąpi do RDOŚ o warunki prowadzenia robót oraz wskaże przekroje poprzeczne rzeki do geodezyjnego określenia różnic rzędnych dna.

Generalny Wykonawca zobowiązał się do wykonania na własny koszt przywrócenia dna rzeki do stanu poprzedniego.