Wystawa WATA 2017

wtorek, 7 marzec 2017

Zapraszamy twórców z gminy Stawiguda i okolic do zgłaszania prac na Wystawę Amatorskiej Twórczości Artystycznej WATA 2017. Zgłoszenia należy dokonać do 24 marca 2017.

 

REGULAMIN

Wystawy Amatorskiej Twórczości Artystycznej WATA 2017

 

1) ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda. Tel. 89 5126922,

2) CELE:

 • integracja środowiska twórców amatorów na terenie gminy Stawiguda i okolic
 • promocja i popularyzacja amatorskiej i twórczości artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i rękodzieła
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami
 • zapoznanie społeczności z różnorodnością technik plastycznych
 • umożliwienie lokalnym twórcom zaprezentowania swoich dokonań przed publicznością

 

3) WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Wystawiamy prace twórców nieprofesjonalnych i wytwórców rzemiosła i rękodzieła artystycznego
 • Uczestnicy mogą zgłaszać się zarówno indywidualnie jak i zbiorowo w ramach zorganizowanej grupy twórczej
 • Uczestnikami mogą być mieszkańcy gminy Stawiguda i okolic oraz osoby zaprzyjaźnione z gminą.
 • Przedmiotem wystawy są wyroby użytkowe i dekoracyjne wykonane różnymi technikami, takimi jak: malarstwo, rzeźba, fotografia, haft, tkactwo, garncarstwo, szydełkowanie, biżuteria, kartki, stroje, wycinanki, kowalstwo artystyczne, snycerstwo itp., o tematyce dowolnej.
 • Prace na wystawę są dostarczane i odbierane we własnym zakresie .
 • Jeden autor może dostarczyć dowolną ilość prac,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstępnej selekcji dostarczonych prac.
 • Niezbędne jest dołączenie czytelnie wypełnionej karty zgłoszena zawierającej informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy, tytuł i technika wykonania pracy.
 • Mile widziane (nieobowiązkowe) jest przygotowanie przez autora noty informacyjnej (w formie ulotki, kartki, tabliczki) z opisem przybliżającym technikę pracy, postać twórcy, itp., będzie ona dołączona do ekspozycji.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania i publikowania prac w celach promocyjno – informacyjnych wystawy bez wypłacania honorariów autorskich. Zgłoszenie prac oznacza akceptację regulaminu.
 • Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

4) TERMINY I MIEJSCE WYSTAWY:

 • Termin dostarczania prac plastycznych do organizatora mija 24 marca 2017 r.
 • Adres dostarczenia prac: GOK w Stawigudzie, ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda, tel.:89 5126922
 • Wernisaż wystawy odbędzie się 3 kwietnia 2017r. O godz. 17.00, w sali GOK w Stawigudzie
 • Wystawa zakończy się 12 kwietnia 2017r.

5) KONTAKT: GOK w Stawigudzie, tel. 89 512 69 22

email:
Opublikowano: 2017-03-07 11:57:00