Informacja

środa, 8 marzec 2017

W związku z trwającymi pracami przy budowie drogi S51 Olsztyn-Olsztynek oraz tzw. Obwodnicy Olsztyna na terenie Gminy Stawiguda, prosimy o pisemne zgłaszanie wszystkich przypadków niszczenia bądź nieprawidłowego utrzymania dróg gminnych, użytkowanych przez wykonawców robót do Urzędu Gminy osobiście, pocztą bądź drogą mailową na adres lub    Wszystkie zgłoszenia będą przekazywane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych