Dzień Sołtysa

sobota, 11 marzec 2017

Z okazji Dnia Sołysa składamy wszystkim Sołtysom z terenu gminy Stawiguda wyrazy podziękowania za trud codziennej pracy i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Życzymy Pństwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także nowych inicjatyw i satysfakcji z pełnionej funkcji.