Ekonomia społeczna

wtorek, 14 marzec 2017

W dniu 27 lutego 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy na temat działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Podczas spotkania uczestnicy uzyskali informację na temat podstawowych zasad ekonomii społecznej, procedury zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej jako alternatywy dla własnej działalności gospodarczej, a także zakresu i zasad współpracy z OWES w Olsztynie - wsparcia doradczego, szkoleniowego oraz finansowego.

Uczestnicy  zapoznali się z  zasadami skorzystania z bezzwrotnych dotacji, wsparcia pomostowego  oraz możliwości współpracy z OWES w Olsztynie, w zakresie rozwoju inicjatyw oddolnych i obywatelskich na rzecz mieszkańców gminy Stawiguda.

Spotkanie zaowocowało  podpisaniem porozumienia  pomiędzy  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stawigudzie, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA_COOP. Intencją partnerów niniejszego porozumienia jest współpraca na rzecz rozwoju i upowszechniania możliwości tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna - zdjęcie 1Ekonomia społeczna - zdjęcie 2Ekonomia społeczna - zdjęcie 3