Ogłoszenie wyników

piątek, 17 marzec 2017

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

do pobrania: