Stop pożarom traw!

czwartek, 23 marzec 2017

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie informuje, że wypalanie traw niesie za sobą wiele zagrożeń ekologicznych. Jest najczęstszą przyczyną pożarów lasów, podczas których giną chronione gatunki roślin, owady, zwierzęta, ptaki. Wyjaławia się gleba. Do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki i innych trujących związków. Ilość dwutlenku węgla uwolniona do atmosfery z 1 ha pożaru trawy, może być zrównoważona lasem o powierzchni 20 ha.

Choć to tania metoda pozbycia się chwastów i zeszłorocznych pozostałości roślinnych, może nas bardzo wiele kosztować i być bezpośrednią przyczyną zagrożenia ludzi, inwentarza i zabudowań mieszkalnych a także wtórnych pożarów, lasów czy torfu. Powstające silne zadymienie może powodować wypadki komunikacyjne.

Statystyki są alarmujące.

W roku 2016 strażacy powiatu olsztyńskiego wyjeżdżali 173 razy do pożarów spowodowanych wypalaniem traw. Angażowane były 234 zastępy ratownicze i 1164 strażaków ratowników.

Wypalanie traw jest karalne i poza narażeniem na poważne skutki jest niepotrzebnym angażowaniem ludzi sprzętu i gminnych budżetów. Nadto, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, wypalanie podlega karze od 1 roku do nawet 10 -ciu lat pozbawienia wolności.

Zapraszamy do pobierania materiałów ze strony www.stoppozaromtraw.pl przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.