Ul. Jakubowa w miejscowości Jaroty

piątek, 24 marzec 2017

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców ul. Jakubowej dotyczące stanu drogi dojazdowej do budynków wielorodzinnych, Urząd Gminy Stawiguda informuje, że deweloperzy, którzy wykorzystują tą drogę jako dojazd do swoich budów, zobowiązali się do ułożenia płyt drogowych...

zarówno poszerzających na pewnych odcinkach drogę, jak i przedłużenia ich w kierunku ul. Bartąskiej do posesji nr 6. Droga ma być także systematycznie równana i utrzymywana na niej czystość. Przewidywany termin wykonania tych prac ustalono do 15 kwietnia br.

Informujemy również, że w chwili obecnej nawierzchnia drogi nie jest i nie była przewidziana do utwardzenia, o czym deweloper został poinformowany w wydanych warunkach zabudowy w 2014 roku w punkcie 2 ppkt. 3 Ustalenia dotyczące komunikacji

Obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu projektowanym zjazdem na wewnętrzną drogę gruntową o nawierzchni nieulepszonej, nieprzewidzianej do remontu i modernizacji, nie ujętej w planie bieżącego utrzymania nawierzchni, oznaczoną nr ewidencyjnym 275 na zasadach uzgodnionych z zarządcą drogi (…).

W dniu 25 września 2014r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie wydało Decyzję Nr Sta/97/2014 zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i zatwierdzającą projekt budowlany. W dniu 10.10.2014r. Wójt Gminy Stawiguda złożył odwołanie do Wojewody Warmińsko Mazurskiego, który podtrzymał w mocy wydaną Decyzję Nr Sta/97/2014.

Informujemy że ul. Jakubowa zlokalizowana jest na terenie przyszłych inwestycji pod budownictwo wielorodzinne i niezbędne jest jej uzbrojenie w infrastrukturę wodno - kanalizacyjną. Wykonanie docelowej nawierzchni utwardzonej na chwilę obecną jest niemożliwe, do czasu wykonania infrastruktury i posiadania niezbędnych środków finansowych w budżecie gminy. Zagospodarowanie terenu wokół ul. Jakubowej dostępne na stronie Urzędu Gminy Stawiguda