Otwarty konkurs ofert

piątek, 31 marzec 2017

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o któej mowa w art. 4 ustawy, przez oragnizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

Do pobrania: