Komisje Rady Gminy 10.04.2017 r.

wtorek, 4 kwiecień 2017

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

10 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Pluszne w obrębie Pluski, gmina Stawiguda;
  2. uchylenia Uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27.09.2011 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu infrastruktury technicznej w części obrębu Wymój, gmina Stawiguda; 
  3. przejęcia do realizacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadania rządowego polegającego na utrzymaniu cmentarza wojennego znajdującego się na terenie gminy Stawiguda;
  4. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
  5. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.

.

II.  Sprawy różne.