Nasadzenia drzew

czwartek, 6 kwiecień 2017

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Gmina Stawiguda zakupiła około tysiąca sadzonek drzew, które zostaną w najbliższym czasie przekazane Sołtysom w celu dokonania nasadzeń. Mamy nadzieję, że nowe nasadzenia przyczynią się do poprawy walorów krajobrazowych na terenie Gminy.