Aktywizacja zawodowa

środa, 26 kwiecień 2017

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 24 kwietnia br. w "Przystani Kreatywności" przy Publicznym Gimnazjum w Stawigudzie odbyło się pierwsze z serii spotkań mające na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Organizatorką oraz prowadzącą cykl spotkań jest Pani Mariola Kopacz – doświadczony doradca zawodowy. Uczestnictwo w organizowanych spotkaniach to świetna okazja do uzyskania wiedzy z zakresu pisania dokumentów aplikacyjnych, poznania rynku pracy oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z ofertami kursów, staży i praktyk organizowanych przez profesjonalne instytucje rynku pracy.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 15 maja br. Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie, (tel. 89 5126202).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych odnalezieniem swojej indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, a osobom przybyłym na pierwsze spotkanie dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.