Komisja Konkursowa

czwartek, 4 maj 2017

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 2 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Do pobrania: