Stypendia Pomostowe

czwartek, 4 maj 2017

Kandydat do stypendium w terminie od 3 lipca 2017 roku do dnia 18 sierpnia 2017 roku (do godz. 16-ej) wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz  z załącznikami składa razem z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 25 sierpnia 2017 roku w tut. Oddziale Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.

Do pobrnia: