Dzień Strażaka

czwartek, 4 maj 2017

Szanowni Strażacy, Druhny I Druhowie. Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom i Druhom podziękowania za poświęcenie, codzienną gotowość do niesienia pomocy osobom w potrzebie, zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Życzymy Państwu zdrowia, pomyślności oraz wytrwałości w pełnieniu tej trudnej służby, a także tego, by ta ofiarna praca była dla Państwa powodem do dumy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Wieczorek
Wójt Gminy Stawiguda
Irena Derdoń