Wyniki konkursu

piątek, 5 maj 2017

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2017 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy.

Do pobrania: