Stypendium na rok 2017/2018

wtorek, 16 maj 2017

Zarząd Fundacji ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2017/2018. Dokumenty można składać w terminie od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku. W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15

Do pobrania: