Chór "Legenda"

środa, 12 lipiec 2017

Na tegorocznej Stawigudiadzie swoje 15-lecie obchodzić będzie chór "Legenda" ze Stawigudy. Zespół powstał w listopadzie 2002 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie. Idea przyświecającą jego powstaniu była chęć wspólnego muzykowania i miłego spędzenia czasu.

Chór przez te 15 lat dorobił się bogatego i różnorodnego repertuaru, -śpiewa pieśni popularne, biesiadne, patriotyczne, religijne, chóralne. Zdobył wiele nagród i wyróżnień, min. w Jezioranach, Pieniężnie, Spychowie, Olsztynie, Braniewie, występuje z koncertami w najbliższej okolicy, zwiedził też całą Polskę. Występował też poza granicami kraju- w Niemczech i dwukrotnie na Litwie. Legenda jest gospodarzem i jedynym zespołem, który wystąpił we wszystkich 15 edycjach Warmińskiego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka” w Stawigudzie i w 4 edycjach Stawigudzkiego Festiwalu Pieśni Sakralnych.

Pierwszym dyrygentem był Wiktor Żołnierek- muzyk, nauczyciel PSM w Olsztynie, który w tym czasie zamieszkał w Stawigudzie. W 2015 r. nowym dyrygentem została Danuta Nowakowska, która prowadzi zespół do dnia dzisiejszego.

Serdecznie zapraszamy!!