Zmiany w organizacji ruchu

środa, 19 lipiec 2017

Energopol-Szczecin S.A., wykonawca zadania „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek” informuje o dopuszczeniu do ruchu w dniu 18.07.2017 r. godz.12,30 wyjazdu z m. Dorotowo w km  99+250 (od strony Olsztynka) zgodnie z Czasową Organizacją Ruchu  objazdu DK-51 w km 96+800  do km 100+100 ”Dorotowo” (etap III),  zatwierdzonej klauzulą GDDKiA  nr 105 z dnia 28.03.2017 r.