Komunikat

poniedziałek, 31 lipiec 2017

Trening systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Zgodnie z  „Zarządzeniem nr 26/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 rZarządzeniem Nr 26/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, polegający na włączeniu syren alarmowych na terenie gminy w sposób określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96) – uruchomiony zostanie sygnał odwołania alarmu.

Wybór daty i godziny treningu wpisuje się w obchody upamiętniające 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.