Fortuna Gągławki

czwartek, 3 sierpień 2017

Z radością informujemy, że w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z działania 19.2- wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 informujemy , że Klub sportowy Fortuna Gągławki znalazł się na liście operacji wybranych do dofinansowania, które mieszczą się w 100% limitu środków dostępnych w ramach tego wydarzenia. 

Dzięki pomysłowości członków klubu sportowego oraz wsparciu gminy Stawiguda projekt budowy wiejskiej świetlicy w Gągławkach  zostanie dofinansowany kwotą bliską 300000 zł. Operacja polega na wybudowaniu ogólnodostępnego, niekomercyjnego obiektu świetlicy wiejskiej  wraz z budową parkingu, placu, dojazdów i komunikacji pieszej, ustawieniem stojaka na rowery oraz tablicy informacyjnej. W wyniku realizacji obiektu mieszkańcy zyskają miejsce, w którym będą organizować eventy sprzyjające rozwojowi lokalnej społeczności.