Sesja Rady Gminy

piątek, 11 sierpień 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 17 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Wybór sekretarza obrad.
  4. Przyjęcie projektów uchwał:
    1. Uchwała nr XXVIII/295/2017 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
    2. Uchwała nr XXVIII/296/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok. V.            Zakończenie obrad  sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Wieczorek