"Poprawa Ekomobilności"

piątek, 11 sierpień 2017

Pierwsze umowy na realizację projektu "Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda" podpisane!

Pani Wójt Irena Derdoń podpisała dziś pierwsze umowy z wykonawcami na realizację projektu "Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda". W pierwszej kolejności realizowane będą: ścieżka pieszo-rowerowa od miejscowości Dorotowo do Majd, trakt pieszo-rowerowy prowadzący z miejscowości Bartążek wzdłuż jeziora Bartąg do ul. Przyrodniczej. Planowany termin ukończenia budowy grudzień 2017 r.  Chodnik wzdłuż drogi powiatowej ul. Gietrzwałdzka z miejscowości Bartąg do stacji PKP zostanie wybudowany w 2018 r.

Kolejne podpisanie umów nastąpi po przeprowadzeniu kolejnych procedur przetargowych, a zakończenie budowy chodników przy ul. Nagietkowej, Akacjowej, Kwiatowej, Rumiankowej oraz budowa ulicy  Przyrodniczej wraz z traktem pieszo-rowerowym w Bartągu nastąpi w 2019 r.

 Inwestycja będzie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach alokacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Z niecierpliwością wyczekujemy pierwszych rowerzystów na nowobudowaych trasach.