Komisje Rady Gminy

poniedziałek, 11 wrzesień 2017

Informujemy, że 18.09.2017 r., w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

18 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 14:00

Proponowany porządek obrad:

I.         Omówienie projektów uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, turystycznej i sportowej w rejonie wsi Tomaszkowo w gminie Stawiguda obejmującego fragment pola golfowego; 
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda w obrębie Tomaszkowo – Wyspa
  3. zmiany nazwy ulicy Rumiankowej w miejscowości Stawiguda;
  4. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;
  5. uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;
  6. określenia stawek podatku od nieruchomości;
  7. określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru               i terminów płatności;
  8. udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziemiany;
  9. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
  10. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.

 

II. Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

III. Sprawy różne.