Uwaga rolnicy!!

środa, 13 wrzesień 2017

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Informuje o naborze wniosków na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach natura 2000”

Termin naboru od 28 września do 27 października 2017 roku. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy:

  • Których powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1ha.

Wysokość pomocy:

  • Do 500 tys. na gospodarstwo!!!

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panem Michałem Bartczak

e-mail:
tel./fax. 89 534 44 50
mobile: +48 664 448 937
lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Towarowa 9/15, 10-959, Olsztyn