Podpisanie umowy

piątek, 22 wrzesień 2017

Pani wójt Irena Derdoń podpisała umowy z Wykonawcami na  wykonanie zadań Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Gągławki i Kręsk. Wykonwcą robót w Kręsku jest firma Roboty ziemne Mirosław Majka, a w Gągławkach: Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Sp. z o. o.  Zgodnie z umową roboty mają zakończyć się wiosną przyszłego roku.

 

Zadania są współfinansowane ze środków EuropejskiegonFunduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to ponad 230 tys. na budowę sieci w Gągławkach i ponad 90 tys. na roboty w Kręsku.