Projekt transgraniczny

wtorek, 3 październik 2017

W dniu 03.10.2017 r. w Urzędzie Gminy został podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Stawigudą a Mamonowskim Miejskim Dystryktem z obwodu Kaliningradzkiego. Przedstawiciele obu gmin zadeklarowali zamiar współpracy w celu realizacji wspólnego projektu transgranicznego wraz zubieganiem się o przyznanie dofinansowania tego projektu z funduszy Programu Współpracy Transgranicznej  Polska-Rosja 2014-2020. Celem projektu są Wspólne inicjatywy i działania na rzecz promowania i zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego.