Rajd Rowerowy

wtorek, 10 październik 2017

W sobotę 7 października 2017 r. odbył się IX Integracyjny Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim. Był to finał tegorocznego cyklu wycieczek rowerowych organizowanych w ramach RekreAKCJI, w którym uczestniczyła 120-osobowa grupa rowerzystów -  mieszkańców gminy Stawiguda, Olsztyna, Nidzicy, Olsztynka, a nawet Tczewa.

Na piknik zorganizowany w Ośrodku Wypoczynkowym Rybaki wiodły dwie trasy: ze Stawigudy i z Olsztyna, ale wielu rowerzystów przyjechało również w samodzielnie zorganizowanych ekipach. Najbardziej charakterystyczna była reprezentacja Szkółki Kolarskiej zawiązanej przy Szkole Podstawowej w Stawigudzie przez W-M Związek Kolarski we współpracy z gminą Stawiguda. Na piknik przybyli również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 z olsztyńskiego Pieczewa, członkowie Akademii Kolarstwa z Olsztyna, Klubu Turystyki Rowerowej przy PTTK Michelin oraz Klubu Turystyki Rowerowej „4R” przy W-M PTTK.

Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Irena Derdoń - Wójt gminy Stawiguda, a nad sprawnym przebiegiem pikniku czuwał Pan Jerzy Raczyk-kierownik Referatu i Ochrony Środowiska i Promocji w Urzędzie Gminy Stawiguda.

Na mecie w Rybakach na zgromadzonych czekał ciepły bufet przy ognisku, a finałem pikniku było losowanie mnóstwa nagród wśród wszystkich zgromadzonych rowerzystów, a także wśród osób, które zarejestrowały się mailowo na ten rajd. Specjalne nagrody trafiły do 3 wytypowanych osób, które regularnie uczestniczyły w wycieczkach rowerowych.

IX Integracyjny Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim.

IX Integracyjny Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim.  - zdjęcie 1IX Integracyjny Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim.  - zdjęcie 2IX Integracyjny Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim.  - zdjęcie 3IX Integracyjny Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim.  - zdjęcie 4IX Integracyjny Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim.  - zdjęcie 5