III Otwarty konkurs dla NGO!

wtorek, 17 październik 2017

17 października 2017 został ogłoszony III Otwarty Konkurs dla NGO z terenu Gminy Stawiguda. Oferty można składać do 7 listopada 2017. W puli środków pozostało 7 729,61 zł, maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty może wynieść 2.500 zł.

Rodzaje zadań, na które można składać wnioski:

Zadanie 4: Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zapraszamy organizacje do składania wniosków! Niech współpraca miedzy Gminą Stawiguda oraz organizacjami pozarządowymi rozwija się prężnie, a co za tym idzie poprawia się  jakość życia mieszkańców.

Zarządzenie znajdziecie Państwo >>tutaj<<