Spotkanie informacyjne

poniedziałek, 23 październik 2017

W dniu 26 października 2017 roku o godzinie 10.00 w Sali 219 Urzędu Miasta Olsztyn odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z ogłoszeniem konkursu nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28-001/17 dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Spotkanie ma na celu przedstawienie założeń konkursu, w tym: typów projektów, beneficjentów, grupy docelowej oraz omówienie kryteriów formalnych, merytorycznych i strategicznych wyboru wniosków.

Informacje o spotkaniu dostępne są na stronie Związku ZIT MOF Olsztyna (link):
http://zit.olsztyn.eu/

oraz serwisie RPO WiM 2014-2020 (link):
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3013/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow-poddzialania-1124