Komisje Rady Gminy

poniedziałek, 23 październik 2017

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

 

KOMISJE RADY GMINY 30.10.2017 r.

 

            Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

 

 

KOMISJE RADY (połączone)

30 października 2017 r. (poniedziałek) godz. 14:00

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

 1. podjęcia współpracy partnerskiej z „Mamonowskim Obwodem Miejskim”;
 2. przyjęcia Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025;
 3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
  w Rusi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rusi;
 4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowejwchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie;
 5. utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Rusi z siedzibą w Bartągu;
 6. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych;
 7. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda;
 8. określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda;
 9. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
 10. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok.

II. Sprawy różne.