Kurator Oświaty

poniedziałek, 6 listopad 2017

30 października 2017 r. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wraz z Panią Wizytator Jolantą Wasilewską oraz Panią Dyrektor Nadzoru Pedagogicznego Wiesławą Szafrańską-Bortkiewicz spotkał się w Gminie Stawiguda z Panią Wójt Ireną Derdoń.

W trakcie wizyty Pan Kurator poruszył tematykę związaną ze zmianami wprowadzanymi w szkołach w wyniku wdrożonej reformy oświaty. Kurator Oświaty zapewnił zgromadzonych uczestników spotkania, że wizytatorzy będą wspierać dyrektorów w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, zaakcentował ważną rolę rodziców i nauczycieli w edukacji młodego pokolenia. Ponadto podkreślił znaczenie i rangę małych szkół w lokalnych środowiskach na Warmii i Mazurach.

Wizyta Kuratora Oświaty 2017 galeria

Wizyta Kuratora Oświaty 2017 galeria - zdjęcie 1Wizyta Kuratora Oświaty 2017 galeria - zdjęcie 2Wizyta Kuratora Oświaty 2017 galeria - zdjęcie 3Wizyta Kuratora Oświaty 2017 galeria - zdjęcie 4Wizyta Kuratora Oświaty 2017 galeria - zdjęcie 5Wizyta Kuratora Oświaty 2017 galeria - zdjęcie 6Wizyta Kuratora Oświaty 2017 galeria - zdjęcie 7Wizyta Kuratora Oświaty 2017 galeria - zdjęcie 8Wizyta Kuratora Oświaty 2017 galeria - zdjęcie 9