Konkurs

poniedziałek, 13 listopad 2017


Szanowni Państwo, IZ RPO w dniu wczorajszym ogłosiła konkurs dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.
 


Szczegóły konkursu dostępne są na stronie www.zit.olsztyn.eu oraz na stronie RPO WiM 2014-2020 >>tutaj<<