Spotkanie informacyjne

środa, 15 listopad 2017

Szanowni Państwo, Biuro ZIT zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr RPWM.11.02.04-IZ.00.28-001/17 dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn. Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Park w Olsztynie.