Bezpieczna jesień i zima

czwartek, 16 listopad 2017

Gmina Stawiguda wraz ze współorganizatorami serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Stawiguda na AKCJĘ „Bezpieczna jesień i zima w Gminie Stawiguda”. Akcja ta promuje zasady bezpieczeństwa w trakcie sezonu grzewczego. Czas i miejsce: (Niedziela) 19.11.2017 r. od godz. 11:00 Remiza OSP Bartąg

PROGRAM:

- Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych
- Czad- Cichy Zabójca
- Udzielanie pierwszej pomocy w tym resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

Celem akcji jest rozpropagowanie wśród mieszkańców Gminy Stawiguda wiedzy n/t zasad bezpieczeństwa w trakcie sezonu grzewczego. Zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia występujące w związku z niewłaściwą eksploatacją urządzeń grzewczych i zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla (czadu) oraz ograniczenie zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla na terenie gminy. 

Prelekcję dotyczącą zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz właściwą eksploatacją urządzeń grzewczych poprowadzi funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
 

Do wygrania czujki czadu!

Po prelekcji przeprowadzony zostanie test sprawdzający zdobytą wiedzę. Pięć osób, których wiedza zastanie najwyżej oceniona w nagrodę otrzyma ufundowaną przez PZU SA Życie czujkę czadu. O kolejności odpowiedzi decyduje refleks do odpowiedzi typowani są wg kolejności zgłoszeń pierwszy ten lepszy.

Pokaz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (udzielanej poszkodowanym z nagłym zatrzymaniem krążenia),  przeprowadzą ratownicy Grupy Pomocy Humanitarnej PCK w Olsztynie.

Następnie 5 czujek przekażemy dla osób, które zechcą sprawdzić swoje umiejętności RKO pod okiem ratownika. Wszyscy, którzy przystąpili do RKO otrzymują otrzymują opaskę odblaskową.

Sponsorem akcji jest:
PZU Życie SA.

 

Współorganizatorzy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Bartągu
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie
Polski Czerwony Krzyż (Grupa Pomocy Humanitarnej) w Olsztynie