Przebudowa drogi

poniedziałek, 20 listopad 2017

Przebudowa drogi powiatowej Bartąg – Ruś pod dużym znakiem zapytania. W dniu 17.11.2017r. przedstawiciele Rady Gminy Stawiguda – Przewodniczący Grzegorz Wieczorek wraz z Zastępcą Łucją Kartasińską -  uczestniczyli w Sesji Rady Powiatu Olsztyńskiego, na której odczytali swoje stanowisko dotyczące przebudowy drogi Bartąg – Ruś. Niestety pomimo zawartego porozumienia Wójta Gminy Stawiguda Ireny Derdoń oraz Starosty Olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak o współfinansowaniu przebudowy drogi realizacja tego przedsięwzięcia jest zagrożona.

Jednym z podstawowych warunków zawartego porozumienia było wystąpienie Starosty Olsztyńskiego z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Niestety, pomimo iż gmina udzieliła również dotacji na sporządzenie dokumentacji technicznej, Starostwo wniosku o dofinansowanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nie złożyło. Co było tego powodem? Dlaczego Dyrektor Powiatowej Służby Drogowej Artur Bal potwierdził fakt złożenia takiego wniosku? O to oraz o inne  sprawy z tym związane pytali nasi radni.

Niestety bez 50% dofinansowania z PRGiPID może się okazać ze planowana na rok 2018 inwestycja nie zostanie zrealizowana. Niewykluczone jednak, że  Starostwo planuje pokryć wysokość nieuzyskanej dotacji ze środków własnych. Niemniej Gmina Stawiguda nadal jest gotowa partycypować w kosztach  przebudowy drogi Bartąg – Ruś w ramach wkładu własnego do wysokości (jak to było ustalone w porozumieniu) 25% kosztów całej inwestycji gdyż bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas sprawą priorytetową.

Odpowiedź mamy nadzieję już wkrótce do nas dotrze o czym będziemy informować na bieżąco. 

Załącznik: Porozumienie intencyjne nr 4/2017