Zaproszenie

wtorek, 21 listopad 2017

Szanowni Państwo, Biuro ZIT zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002/17 dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.
 

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Park w Olsztynie. Zwracam się również z gorącą prośbą o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu w jak najszerszym gronie znanych Państwu potencjalnych wnioskodawców z wykorzystaniem między innymi stron internetowych instytucji. Informacje o spotkaniu dostępne są na stronie Związku ZIT MOF Olsztyna: http://zit.olsztyn.eu/  oraz serwisie RPO WiM 2014-2020 (link)