Czasowa Organizacja Ruchu

środa, 29 listopad 2017

Inżynier kontraktu przebudowy drogi krajowej 51 Olsztyn - Olsztynek firma informuje, że w dniu 28.11.2017 r. w okolicy miejscowości Tomaszkowo i Dorotowo nastąpiło przełożenie ruchu z dotychczasowego objazdu po drodze zbiorczej DZ-1 na lewą jezdnię nowo budowanej S51. 

Jednocześnie po dotychczasowym objeździe drogą zbiorczą DZ-1 otwarto wjazd do m. Dorotowo od strony Olsztyna. Dojazd do Doliny Wierzby (Dorotowo) i ul. Wodnika (Tomaszkowo) pozostają bez zmian.