„Biała Wstążka”

piątek, 1 grudzień 2017

W ramach prowadzonej Kampanii w dniu 8 grudnia 2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie w godz.1000-1400 dyżur pełnić będzie pracownik socjalny – specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz prawnik. W Komisariacie Policji w Stawigudzie w godz. 1000 – 1400 dyżur będzie pełnić policjant. Osoby zainteresowane przemocą wobec Kobiet zapraszamy na rozmowę ze specjalistami.