Pierwsza pomoc

poniedziałek, 18 grudzień 2017

PRZYBYŁO W GMINIE KWALIFIKOWANYCH RATOWNIKÓW. W dniu 16 grudnia zakończył się 66 godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W szkoleniu uczestniczyło 19 osób - 13 druhów z jednostek OSP: Stawiguda, Bartąg i Gryźliny oraz 4 nauczycieli z ZSP w Stawigudzie i 2 nauczycieli z SP w Rusi. Głównym celem szkolenia była nauka zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w warunkach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ratownictwa medycznego prowadzili ratownicy medyczni z Fundacji Ratujmy Życie. Egzamin zdało i uzyskało tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy 19 osób. Gratulujemy.

Wójt Gminy Stawiguda składa serdeczne podziękowanie dla PZU Życie S.A. za propagowanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie i dofinansowanie szkolenia na ratowników.

Kurs KPP – galeria

Kurs KPP – galeria - zdjęcie 1Kurs KPP – galeria - zdjęcie 2Kurs KPP – galeria - zdjęcie 3Kurs KPP – galeria - zdjęcie 4Kurs KPP – galeria - zdjęcie 5Kurs KPP – galeria - zdjęcie 6Kurs KPP – galeria - zdjęcie 7Kurs KPP – galeria - zdjęcie 8Kurs KPP – galeria - zdjęcie 9Kurs KPP – galeria - zdjęcie 10Kurs KPP – galeria - zdjęcie 11Kurs KPP – galeria - zdjęcie 12Kurs KPP – galeria - zdjęcie 13Kurs KPP – galeria - zdjęcie 14Kurs KPP – galeria - zdjęcie 15Kurs KPP – galeria - zdjęcie 16Kurs KPP – galeria - zdjęcie 17Kurs KPP – galeria - zdjęcie 18Kurs KPP – galeria - zdjęcie 19Kurs KPP – galeria - zdjęcie 20Kurs KPP – galeria - zdjęcie 21Kurs KPP – galeria - zdjęcie 22Kurs KPP – galeria - zdjęcie 23Kurs KPP – galeria - zdjęcie 24Kurs KPP – galeria - zdjęcie 25Kurs KPP – galeria - zdjęcie 26Kurs KPP – galeria - zdjęcie 27Kurs KPP – galeria - zdjęcie 28Kurs KPP – galeria - zdjęcie 29Kurs KPP – galeria - zdjęcie 30Kurs KPP – galeria - zdjęcie 31Kurs KPP – galeria - zdjęcie 32