Sesja Rady Gminy

wtorek, 19 grudzień 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2017r. (czwartek) o godz. 11:00 w  Recepcyjno-Wypoczynkowym ŁAŃSK (budynek „Perkoz”).

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XX/227/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2017 – 2029;
  2. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2017 rok;
  3. wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wręczenie wyróżnień.
 3. Podsumowanie roku 2017.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad  XXXII sesji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

           /-/ Grzegorz Wieczorek