Komisje Rady Gminy

środa, 3 styczeń 2018

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJE RADY (połączone)

8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) godz. 14:00

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

  1. określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda; 
  2. udzielenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Przyrodniczej w miejscowości Bartąg”;
  3. wspólnej realizacji inwestycji polegającej na odprowadzeniu wód deszczowych z okolic skrzyżowania ul. Bartąskiej i Bukowskiego;
  4. przyjęcia do realizacji w 2018 roku Programu „NIE nowotworom u dzieci”;
  5. nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda;
  6. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/327/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawieWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2018 – 2029;
  7. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok.
  8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
  9. trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Stawiguda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

II. Sprawy różne.