Ogłoszenie

poniedziałek, 8 styczeń 2018

Wójt Gminy Stawiguda zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 15 stycznia (poniedziałek) 2018 roku o godzinie 17:00 w Świetlicy wiejskiej w Rusi. Celem zebrania wiejskiego będzie wybór sołtysa sołectwa Ruś.

W przypadku, gdy w pierwszym terminie w Zebraniu nie będzie uczestniczyć co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godz. 17:30