Sportowiec Roku 2017

piątek, 12 styczeń 2018

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza konkurs o tytuł "Sportowca Roku 2017". Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie portowców, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w 2017 r. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu "Karta zgłoszeniowa" stanowiącym Zał. Nr 2 do Zarządzenia nr 2/2018 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 11.01.2018 r. Termin zgłoszeń upływa 28 lutego 2018 r. Szczegóły w Regulaminie konkursu.

Do pobrania: