Ruszył I Otwarty konkurs dla NGO!

środa, 17 styczeń 2018

Ogłaszamy  I Otwarty Konkurs dla NGO z terenu Gminy Stawiguda. Oferty można składać do 6 lutego 2018. Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty może wynieść 3.000 zł.

Rodzaje zadań, na które można składać wnioski:

 

Nazwa/opis zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w PLN)

Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda

6.000 zł

Zadanie 2. Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Stawiguda wśród mieszkańców i turystów

9.000 zł

Zadanie 3. Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda

6.000 zł

Zadanie 4. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

9.000 zł

RAZEM

30.000 zł

Zapraszamy organizacje do składania wniosków! "

Do pobrania: