Wyniki I Otwartego Konkursu Ofert

środa, 14 luty 2018

Wyniki I Otwartego Konkursu  Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2018 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

Pobierz: