Sterylizacja kotów

poniedziałek, 4 czerwiec 2018

Informacja o zabiegach sterylizacji kotek i kastracji kotów w Gminie Stawiguda

W związku z narastającym problemem wolno żyjących* kotów Gmina Stawiguda postanowiła przeprowadzić w 2018 roku akcję sterylizacji kotek i kastracji kotów.  Zabiegi te stanowią skuteczny sposób ograniczania bezdomności wśród zwierząt oraz niezbędny czynnik pozwalający zapanować nad zwiększaniem się populacji kotów wolno żyjących, szczególnie licznie występujących na terenach rekreacyjnych.

Gmina Stawiguda dofinansowuje:

  • W 100% koszt sterylizacji lub kastracji kotów bezdomnych.
  • W 50% koszt sterylizacji lub kastracji kotów posiadających właścicieli tj.:
    • Sterylizacja – 25 zł – koszt ponoszony przez właściciela bezpośrednio w lecznicy weterynaryjnej.
    • Kastracja – 14,50 zł – koszt ponoszony przez właściciela bezpośrednio w lecznicy weterynaryjnej.

Mieszkańcy Gminy Stawiguda zainteresowani wykonaniem zabiegu powinny złożyć wniosek o dofinansowanie sterylizacji kotki lub kastracji kota w Urzędzie Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda, tel. 89 512-69-31 lub 89 512-69-30, w celu otrzymania niezbędnego skierowania do gabinetu weterynaryjnego. Właściciel po otrzymaniu skierowania we własnym zakresie skontaktuje się ze wskazaną lecznicą w celu ustalenia terminu przeprowadzenia zabiegu oraz dowiezie i odbierze zwierzę.

Akcja sterylizacji kotek i kastracji kotów potrwa do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Stawiguda.

Zabiegi przeprowadzane będą w Gabinecie Weterynaryjnym dr n.wet. Monika Leśnik-Strzeżek ul. Jagiellońska 35/30 10-237 Olsztyn. W celu umówienia terminu zabiegu prosimy o kontakt z dr n.wet. Monika Leśnik-Strzeżek tel. 668-030-380

Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Stawiguda lub na stronie internetowej www.stawiguda.bip.pl zakładka Środowisko – Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania ponieważ środki finansowe na realizację akcji są ograniczone (decyzje kolejność składania wniosków).

 

* koty wolno żyjące - koty urodzone lub żyjące na wolności, bytujące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim, głównie w pobliżu budynków mieszkalnych i gospodarczych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie powinno się ich wyłapywać, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Aby ograniczyć ich populację poddaje się je zabiegom sterylizacji lub kastracji, a następnie wypuszcza w miejscu złapania, w ich naturalnym środowisku.

Wójt Gminy Stawiguda

 

Do pobrania: